Waarom Kijken naar Houten

Aan het eind van de jaren 60 kwam een groep jongeren wekelijks samen thuis bij de Houtense historicus Leen de Keijzer aan de Binnenweg om samen tekeningen te maken. Een van deze jongeren is Peter Koch en hij is nooit meer gestopt met tekenen.

De tekeningen betroffen vooral dorpsgezichten, boerderijen en andere gebouwen. Later worden ook kunstwerken en bruggen op papier vastgelegd. In de 21e eeuw maakt Peter Koch reconstructies, zoals van bijvoorbeeld kasteel Ten Goye, boerderij De Koppel of de ijzertijd in de wijk Castellum.

Zijn werk verscheen tussen 1972 en 2013 op kalenders die werden uitgegeven door de Historische Kring Tussen Rijn en Lek, de Rabobank, de gemeente Houten en de  R.K. Parochie Houten. Elke keer met een eigen thema. Ook werden de tekeningen soms gebruikt voor commerciële doeleinden zoals wijn- en bieretiketten of particulier verkocht.

Na 50 jaar tekenen wordt met dit boek een groot aantal tekeningen ‘in de eeuwigheid’ vastgelegd. Over vele jaren is dan nog zien hoe in de periode tussen 1970 en 2020 Houten veranderde.

Bestel

Kijken naar Houten kost € 19,50.